top of page
  • תמונת הסופר/תShai Engelberg

האם מעסיק מחויב להעניק שי לחג לעובדים?

עודכן: 29 באוג׳ 2023

שאלה שעולה פעמים רבות בקרב עובדים היא - האם המעסיק חייב להעניק לעובד שי לחג?


התשובה לכך, כמו ברוב הסוגיות המשפטיות, פשוטה אך מורכבת:


ככלל, אין הוראה בחוק המחייבת מעסיק לתת שי לחג לעובדיו. יחד עם זאת, ישנם תחומי עיסוק מסוימים שלגביהם חל הסכם קיבוצי שבמסגרתו המעסיק מחויב להעניק שי לחג לעובדיו, לרוב בחגים העיקריים ביהדות - ראש השנה ופסח.

כמו כן, ישנם עובדים שבהסכם ההעסקה שלהם קבוע כי אלה זכאים לקבל שי לחג מהמעסיק.


בעוד ששי לחג כאמור אינו קבוע בחוק ואינו מקים חובה על מעסיקים במרבית המקרים, בשנים האחרונות בתי הדין לעבודה הכירו בשי לחג כ"נוהג" ולפיו מעסיקים שהעניקו באופן קבוע שי לחג לעובדיהם בחגים, לא יוכלו להפסיק נוהג זה אם ירצו בכך.


מעסיק המחויב על פי דין או הסכם להעניק לעובדיו שי לחג אינו רשאי להפלות בין עובדים באותו דרג ובאותו תפקיד לעניין סוג המתנה ושוויה וכן אינו רשאי להתנות על קבלת השי לחג בהישגים מקצועיים וכדומה.

לשם הדוגמה, משרד עורכי דין אינו יכול להפלות בסכום השי לחג בין עורכי הדין, אלא רק בין דרגים שונים כגון עורכי דין - שותפים - מתמחים - עובדי מינהלה וכו'.

בפסק דין ע"ב (חיפה) 2521-01 אבו עסלה חסן ואח' - מועצה מקומית בית-ג'אן (פורסם ביום 5/1/23) שניתן בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה נקבע: "שי לחגים הינו שווה לכל העובדים בכירים וזוטרים, עובדים מצטיינים ושאינם מצטיינם, והזכות לשי קמה מעצם קיומם של יחסי העבודה גרידא. שי לחגים אינו, ולא יכול להיות, אלא זכות כללית ואחידה במקום העבודה, לכל העובדים וללא כל הבדלים".


כך על פי הפסיקה, הזכות לקבלת שי לחג היא שווה בין כל העובדים, בניגוד לשווי הזכות שיכול להיות שונה בין דרגים. מעסיק המחויב להעניק שי לחג, יעניקו לכל עובדיו לרבות אלה המצויים בחופשה כללית, חופשת מחלה או חופשת לידה.


יש לשים לב, כי שי לחג מהווה טובת הנאה לזכות העובד ועל כן מדובר ברכיב החייב במס, ששוויו לרוב יוטל על העובד וינוכה משכרו, אלא אם הסכים המעסיק לגלם את שווי המס בשכרו של העובד.


בברכת חג שמח וכשר לכל בית ישראל,*הכתוב אינו מהווה ייעוץ משפטי

Comments


bottom of page